Inženjering


Preduzeće vrši upravljanje projektima u građevinarstvu što podrazumeva uspostavljanje spone između investitora i učesnika u realizaciji projekta. Svaki projekat mora se sprovoditi u skladu sa zakonom i taj segment je jako bitan, posebno na početku realizacije projekta i kada je potrebno obezbediti dozvole. Svi parametri realizacije projekta koji su na početku i na kraju moraju da se spoje u jedan. Skoncentrisanost na prepoznavanje problema, u ranim fazama realizacije projekta, prepoznale su renomirane firme sa naših prostora sa kojima postoji dugogodišnja saradnja u realizaciji njihovih projekata.

Iz velike palate usluga, izdvajamo:


  • Pružanje usluga stručno-tehničkog nadzora na industrijskim objektima
  • Pružanje usluga stručno-tehničkog nadzora na objektima visokogradnje
  • Pružanje usluga stručno-tehničkog nadzora na objektima niskogradnje
  • Pružanje usluga građevinsko-arhitektonskog projektovanja za objekte visokogradnje
  • Regulacija i ishodovanje kompletne tehničke dokumentacije na teritoriji Srbije
  • Parcelacija, odobrenje za izgradnju, prijava početka radova, upotrebna dozvola i dr.
  • Uknjižba objekata
  • Ostale usluge iz oblasti građevinarstva