Security ITT


Kršenje bezbednosti podataka u kompaniji može biti iskustvo koje menja život kako kupcima (klijentima), tako i zaposlenima. Analiziramo poslovne procese korisnika i predlažemo optimalna rešenja za povezivanje, digitalizaciju, automatizaciju i zaštitu svih segmenata poslovanja. Transformacija biznisa i njena konvergencija sa digitalnim, danas je uzidgnuta na nivo imperativa i predstavlja važan korak u životnom ciklusu svake kompanije. U tom procesu, od fundamentalnog je značaja imati partnere koji razumeju poslovne procese, integraciju biznisa i informacionih tehnologija. Bilo da se vaši izazovi tiču izgradnje, adaptacije i održavanja data centara, sigurnosti podataka, aplikacija, mreže ili da imate potrebe za proizvodima i uslugama iz oblasti kolaboracije i komunikacije vaših internih i eksternih saradnika, ali i aplikacija - u kompaniji HSEES ćete naći partnera od poverenja.

ITT rešenja i usluge


  Data centar

 • Projektovanje, izgradnja i adaptacija Data Centara
 • IT oprema
 • Data Centar usluge

  Softver

 • Razvoj softvera po zahtevu korisnika
 • Prilagođavanje gotovih softverskih rešenja
 • Upravljanje IT resursima
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Upravljanje dokumentima
 • Security rešenja

  Zaštita mreža, podataka, aplikacija i cloud okruženja

 • Zaštita mreže
 • Zaštita krajnjih korisničkih uređaja
 • Zaštita podataka
 • Analitika (Cyber analytics)
 • Udaljeni pristup (Remote access)

  Specijalizovana IT rešenja

 • IPTV & OTT rešenja
 • Projektovanje i implementacija IT security sistema
 • Revizija IT sistema
 • Izvedba pasivne i aktivne (SKS)

  Komunikacioni i kolaboracioni sistemi

 • Bežične mreže i radio linkovi
 • Radio-komunikacioni sistemi
 • Sistemi za kritične komunikacije
 • Rešenja za mobilno poslovanje
 • Audio i video konferencijski sistemi
 • Rešenja za objedinjene komunikacije i kolaboraciju

  ITT usluge

 • Instalacija, integracija i puštanje sistema u rad
 • Razvoj softvera
 • Managed servisi i Managed security
 • Tehnička podrška

Sistemi tehničke zaštite


 • Video nadzor
 • Protivprovalna zaštita
 • Sistemi za dojavu i gašenje požara
 • Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena
 • Zaštita od bespilotnih letelica-dronova