Zaštita životne sredine


Angažujte HSEES-ove usluge za zaštitu životne sredine da bi Vam pomogli da svedete svoj uticaj na životnu sredinu na minimum i zaštitite je što je više moguće.

U susret unapređenju zaštite životne sredine, poboljšanju Vaše ekološke reputacije i povećanju poslovne efikasnosti, nudimo Vam sledeće usluge:


  Projektovanje:

 • Izrada strateških studija i studija o proceni uticaja na životnu sredinu,
 • Izrada planova, programa i projekata upravljanja otpadom,
 • Izrada politike prevencije udesa, izveštaja o bezbednosti,
 • Izrada plana zaštite od hemijskog udesa

  Izrada projekata:

 • Učešće u izradi projekata iz svih oblasti zaštite životne sredine,
 • Učešće u izradi aplikacija za sredstva iz EU fondova za realizaciju projekata iz oblasti ZŽS.

  Edukacija:

 • Upoznavanje sa zakonskom regulativom iz svih oblasti zaštite životne sredine kroz organizovanje radionica, seminara i savetovanja u ovoj oblasti,
 • Edukacija za menadžere o obavezama privrednih subjekata prema propisima u oblasti zaštite životne sredine,
 • Edukacija Lica odgovornih za upravljanje otpadom